Oh jah 4.0

Wej zien een groep met 6 jongens en 3 meiden. Wej hebben iedere weak op vriedig oavend groep.
Regelmatig speule we nog ens een spelke en af en toe motte we een oavend relaxen.
Wej koake ok nog als es ene kier geer want wej kunnen good eate (eate is gruije).

Ff in het kort, bej os is et altied gezellig en wej lache vuul. Toevallig hebben wej ok nog ens de leukste leiding van de KJEM!

De groetjes toes!